ไม่ผิดเลยถ้าคุณจะสอบตก

Posted by : chidlomrac

เวลา : 17:10 จำนวนผู้อ่าน : 1463 คน

Url เรื่องนี้คือ : http://blog.eduzones.com/racchidlom/44176

 

 

ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยที่คุณสอบตก เพราะที่จริงแล้วในหนึ่งปีมีแค่ 365 วันเท่านั้น...

 

1) ใน 1 ปีมี 52 สัปดาห์ แสดงว่ามีวันอาทิตย์ 52 วัน

วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการพักผ่อนนะ ไม่ควรเรียนหนังสือ

------ เหลือวันอีก 313 วัน ------

 

2) วันหยุดตอนปิดเทอมประมาณ 50 วัน

ปิดเทอมก็ต้องเที่ยวเดะ แถมอากาศยังร้อนเกินไปที่จะเรียนหนังสือด้วย

------ เหลือวันอีก 263 วัน ------

 

3) เพื่อสุขภาพที่ดี คนเราควรนอนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน

นั่นคือเราจะนอนประมาณ 130 วันต่อปี

------ เหลือวันอีก 141 วัน ------

 

4) เพื่อสุขภาพที่ดีอีกเช่นกัน

คนเราควรหาเวลาเล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน

นั่นคือประมาณ 15 วันต่อปี

------ เหลือวันอีก 126 วัน ------------

 

5) คนเราจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

และควรใช้เวลาในการค่อยๆ เคี้ยวและกลืนอาหาร

เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั่นคือเราควรให้เวลากับการกินประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน

คือ 30 วันต่อปี

------ เหลือวันอีก 96 วัน ------

 

6) คนเราเป็นสัตว์สังคมต้องมีการสื่อสารกับผู้อื่น

ดังนั้น เราควรให้เวลาในการพูดคุยกับผู้อื่นอย่างน้อยวันละ 1ชั่วโมง

คิดเป็น15วันต่อปี

------ เหลือวันอีก 81 วัน ------

 

7) วันสอบทั้งมิดเทอม ทั้งไฟนอลอีกเกือบ 35 วัน

คุณจะเอาเวลาสอบไปเรียนหนังสือเหรอ???

------ เหลือวันอีก 46 วัน ------

 

8) วันหยุดตามเทศกาล

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ อีกกว่า 40 วัน

(ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวันหยุด)

------ เหลือวันอีก 6 วัน ------

 

9) แล้วต้องเผื่อว่าเราไม่สบายขึ้นมาอีก

จะได้มีเวลารักษาตัวประมาณสัก 3 วัน

------ เหลือวันอีก 3 วัน ------

 

10) คนเราจะอยู่แต่กับบทเรียนก็ไม่ได้

ต้องหาความสนุกใส่ตัวบ้าง

เช่น ไปดูหนังฟังเพลงอย่างน้อยรวมๆ แล้วก็ประมาณ 2 วันต่อปี

------ เหลือวันอีก 1 วัน ------

 

11) อีกวันหนึ่งก็คือวันเกิดคุณไง!!!

คุณจะเรียนหนังสือตอนวันเกิดคุณเหรอ...

ไม่มีทาง

------ เหลือวันอีก 0 วัน ------

 

แล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้สอบตกได้ไง ฮึ...!!!

 

edit @ 11 Mar 2010 13:19:04 by titinune :X

edit @ 11 Mar 2010 13:19:49 by titinune :X

edit @ 11 Mar 2010 13:22:45 by titinune :X

Comment

Comment:

Tweet

Excellent ! I appreciate your work ! I like to say your site is great very impressive and informative.Keep it up

#1 By Essay writing (182.178.29.153) on 2010-10-12 14:18

Code Here.

Code Here.

Code Here.