ที่มา
http://www.sakhoncity.go.th/default_index.htm
 
 
มหาดไทยร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดงาน
“วันท้องถิ่นไทย” 17-20 มี.ค.นี้ 
กุมภาพันธ์ 14, 2011 ไม่มีความคิดเห็น
ที่มา
http://www.sakhononline.com/news/?p=177

อดีตผู้ว่าฯ สมุทรสาคร “วัลลภ” ในฐานะรองปลัดมหาดไทย เผยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาครจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” 17-20 มี.ค.นี้ หลังมติ ครม.เห็นชอบให้ 18 มี.ค.ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย รำลึกรัชกาลที่ 5 จัดตั้งท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร จึงกำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2554 ณ บริเวณ ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

งานวันท้องถิ่นไทย จะมีการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล การจัดประชุมสัมมนาหรือเวทีสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนเพิ่มเติมจากที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ขอเชิญเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย”
๔ วัน ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ จังหวัดสมุทรสาคร
(17/2/2011)
ที่มา
http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&directory=2017&contents=336303

จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย” ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และ วัดแหลมสุวรรณาราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

มหาชัย หรือ จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” รวม ๔ วัน ย้อนยุค ร.ศ. ๑๒๔ สู่ ๑๐๖ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม ต้นกำเนิดของการจัดงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งท่านจะได้พบกับบรรยากาศงานในรูปแบบย้อนยุคสมัย ร.ศ.๑๒๔ ชมชบวนแห่งานประเพณี, แสง สี เสียง การประกวดธิดาท้องถิ่นไทย หรือ กิจกรรมทางวิชาการ “คุณทวดเล่า ลูกหลานเราสืบสาน” นิทรรศการต่าง ๆ มากมาย การประดับตกแต่งโคมไฟถนนถวาย การออกร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าโบราณ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้.-
วัน เดือน ปี
กิจกรรม

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และถวายสังฆทานในช่วงเช้า
- การประดวดธิดาท้องถิ่นไทย, การแสดงดนตรี ของนักร้องและเดนเซอร์
- พิธีการชาย อ.สมภาคย์ ชูโชติ หรือเทียบเท่า

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
- พิธีสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ , การจัดขบวนแห่ประเพณีย้อนยุค ช่วงเช้า
- การแสดงรำถวายพระพร, การแสดงเลิกทาส
กิจกรรมช่วงกลางวันและช่วงเย็น
- การละเล่นพื้นบ้าน, การแสดงมวยตับจาก, การละเล่นวิ่งกระสอบหรือการละเล่นชักเย่อ, พิธีเปิดงาน, การแสดง “กำเนิดวันท้องถิ่นไทย” , การแสดงศิลปินลูกกรุง วงดนตรีกาญจนะผลิน, พิธีกร คุณบุ๊ค (สืบสกุล พันธุ์ดี),คุณรถเมล์(คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) หรือเทียบเท่า, การแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อมัลติมิเดีย (Light & Sound)

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมช่วงเย็น
- การแสดงศิลปินและวงดนตรี,พิธีกร คุณโอเลี้ยง (สมพงษ์ ไกรธีรางกูล)หรือเทียบเท่า, ศิลปิน ก๊อปปี้แกงค์โชว์ จากดันดาราตี ๑๐ , การเชิดสิงโต, เสวนาทางวิชาการ “คุณทวดเล่า ลูกหลานเราสืบสาน” ,และ การแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อ มัลติมิเดีย (Light & Sound)

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมช่วงเย็น
- การเฉลิมฉลองกลองยาว, การแสดงดนตรี FC แบรนด์


ภายในงานนอกจากบรรยากาศแบบย้อนยุคแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกแบบโบราณและอื่น ๆ อีกมากมาย หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่รักความเป็นไทย และต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบไทย ๆ เราขอเรียนเชิญทุกท่านไปเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย” มหาชัย หรือ จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ที่นี่ที่เดียวที่มีสุขาภิบาล ท่าฉลอมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว

- ๒ -

สำหรับเส้นทางการเดินทางระหว่างกรุงเทพ-สมุทรสาคร
สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางดังนี้.-

รถยนต์

๑. จากแยกบางประแก้ว ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๕ ถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระรามที่ ๒) ผ่านที่ทำการเขตบางขุนเทียน ด่านช่างน้ำหนักเอกชัย ถึงสี่แยกมหาชัย ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๘ เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร

๒. จากศูนย์การค้าดาวคะนองไปถึงถนนเอกชัย ผ่านสะพานบางขุนเทียน วัดสิงห์ แยกบางบอน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา วัดโพธิ์แจ้ ตำบลคอกกระบือ ด่านช่างน้ำหนักเอกชัย เคหะชุมชนมหาชัยเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร

๓. จากสี่แยกท่าพระไปตามทางหลวงหมายเลช ๔ ถนนเพชรเกษม ถึงหนองแขมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชร เกษม ๘๑ ถึงแยกถนนเอกชัยเลี้ยวขวาไปตามถนนเอกชัยผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยาด่านชั่งน้ำหนักเอกชัย เข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเลยบางแคเลี้ยวซ้ายเข้าถนน วงแหวนรอบนอกจะไปตัดกับถนนเอกชัย วกรถกลับเข้าถนนเอกชัย หรือตรงไปเข้าถนนธนบุรี-ปากท่อ หรือจากเพชรเกษมผ่านอ้อมน้อย แยกเข้าถนนเศรษฐกิจ ๑ กิโลเมตรที่ ๒฿ ผ่านอำเภอกระทุ่มแบนได้อีกเส้นทางหนึ่ง

๔. จากสะพานพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนบรมราชชนนีตัดเข้าถนนเพชรเกษมได้ ๓ ทาง คือ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ออกถนนเอกชัยเลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ,ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ - ๕ เข้าถนนเศรษบกิจ ๑ ที่แยกอ้อมน้อย ผ่านอำเภอกระทุ่มแบนระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

-สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถประจำทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา ๐๔.๒๐-๒๑.๐๐ น.

-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใต้ทางด่วนไปพหลโยธิน-ซอยอารีย์ รถตู้ปรับอากาศไปมหาชัย ค่าโดยสาร ๕๐ บาท ตั้งแต่เวลา ๐๔.๒๐-๒๑.๐๐ น.

รถไฟ

-รถไฟออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ทุกวันวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๐.๑๐ น. ไปสุดปลายทางสถานีรถไฟมหาชัย ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ชาวไทยค่าโดยสารฟรี ชาวต่างประเทศค่าโดยสาร ๑๐ บาท สอบถามการเดินทาง สถานีวงเวียนใหญ่ โทร ๐๒-๔๖๕๒๐๑๗ สถานีรถไฟมหาชัย โทร. ๐๓๔-๔๑๑๐๐๓

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดสมุทรสาคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โทร./โทรสาร ๐๓๔-๔๒๗๕๓๐
ข้อมูลจาก :: วัลยา พกามาศ ส.ปชส.สุโขทัย วันที่ :: 17/2/2554

edit @ 29 Mar 2011 09:58:10 by titinune :X

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.179.149.161|1.179.149.161) on 2014-10-27 17:13

Code Here.

Code Here.

Code Here.