ผลการประกวดภาพถ่าย "ฉันมาหามหาชัย"
ที่มา
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html


การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ฉันมาหามหาชัย" ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.) ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้ทำการตัดสินภาพเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2554
มีผู้ส่งภาพ 203 คน มีภาพส่งประกวดทั้งสิ้น 1,848 ภาพ
โดยมีกรรมการตัดสินภาพทั้งสิ้น 7 ท่านดังนี้
1) นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2550
2) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
3) นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4) นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร
5) นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6) นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
7) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

มีรางวัลทั้งสิ้น 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ เดินแถวลงน้ำเพื่อปลูกป่า สถานที่ บ้านโคกขาม ชื่อผู้ถ่ายภาพ ภพภูมิ ชุ่มนิกาย ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 70-200 mmรูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/250 ISO 400 White Balance (WB) Daylight
 
 
 
รางวัลที่ 2 ชื่อภาพ ยามเย็นเมืองมหาชัย สถานที่ ท่าเรือภัตตาคาร ชื่อผู้ถ่ายภาพ ทวีศักดิ์ บุทธรักษา ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 16 mm รูรับแสง F 16 ชัตเตอร์สปีด 24 ISO 200 White Balance (WB) Sunlight
 
 
 
รางวัลที่ 3 ชื่อภาพ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สถานที่ วัดโกรกกราก ชื่อผู้ถ่ายภาพ กรรณิการ์ ป้องทรัพย์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 14-24 mm รูรับแสง F 22 ชัตเตอร์สปีด 4 ISO 200 White Balance (WB) Auto
 
 
รางวัลชมเชยมันเยอะเข้าไปดูเองที่
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html

Comment

Comment:

Tweet

Great blog commenting professionals are difficult to be determined. You are a lucky one when you determine great blog commenting service!

#12 By Blog commenting services (91.212.226.136) on 2012-04-11 02:51

Thanks for the article. I read the above post.

#11 By Chicgraphic on 2012-03-31 00:11

Thanks for the article. I read the above post.

#10 By Chicgraphic on 2012-03-31 00:11

yiymuzf

#9 By ocycyd (91.232.96.4) on 2012-02-17 16:54

This outcome referring to this post is fantastic! Hence scholars do not have to write the dissertation and thesis sample by their efforts, they will use your help.

#8 By dissertation writing service (91.212.226.136) on 2012-01-09 21:43

Are you making a fuss attempting to manage with academic assignments writing? You ought not to do that! Just take it easy! Just buy essay uk and all will be perfect.

#7 By buy custom essay paper (94.242.214.6) on 2011-12-10 10:27

That is possible to increase a traffic. Furthermore, that is available for businessmen. So, that is not a problem to use link submission.

#6 By building link services (94.242.214.6) on 2011-12-08 09:56

The essay writing about this good post, students would find at the essay writing services. Purchase the research papers and custom writing about this topic.

#5 By custom essay (94.242.214.6) on 2011-12-07 15:32

Even good paper writers, sometimes, are not able to manage with different assignments. Thence, how will first year college students do it? They have no other way than to turn to custom paper writing services.

#4 By online writing (94.242.214.6) on 2011-12-03 08:19

Following my own investigation, billions of people on our planet receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> at good banks. Thus, there's a good possibility to receive a secured loan in all countries.

#2 By ElisabethAdams24 (91.212.226.143) on 2011-11-09 05:48

ที่ 2 สวยมากๆๆๆๆๆๆ

#1 By ลิงแว่น on 2011-03-29 10:19

Code Here.

Code Here.

Code Here.